با سلام خدمت موزیک بازهای عزیز

برای اتومیشن سازی پلاگین های غیر کیوبیس
دکمه دبلیو رو در ترک مورد نظر روشن کنید
بعد پلی کنید و عملیات رو بر روی پلاکین انجام بدید مثلا کم مردن ولوم و پیچ پلاگین ها و غیره..
و برای گوش کردن اتومیشن میبایست اتومیشن رو خاموش کنید و دکمهی
R
رو روشن کنید
توجه : این عملیات رو موقع پخش باید انجام دهید
موفق باشید